Training

Trainingsdagen

De trainingen bestaan uit twee dagprogramma’s met ruimte voor reflectie op eigen casus, discussie, vragen, kennisintensieve onderdelen en natuurlijk trainen op vaardigheden.

Een afgeslankte versie tot één dag is ook mogelijk als je ervaring hebt of graag een opfriscursus volgt. Thema’s die o.a. aan bod komen zijn:

Hoe ziet de bezwaar- en beroepsprocedure er uit?

 • Waar krijg je mee te maken in een procedure?
 • Hoe ziet een procedure eruit?
 • Wat is je positie en rol in de procedure?

Hoe organiseer je de voorbereiding op een proces?

 • Welke voorbereidingsstappen zijn noodzakelijk?
 • Hoe organiseer, administreer en beheer(s) je de ‘overload’ aan informatie en documenten?
 • Hoe maak je al in de voorbereidingsfase de juiste keuze van houding en communicatiestijlen?

Reflectiemodel ‘de schijf van vijf’

 • Uitleg over het reflectiemodel, de werkwijze en toepassing
 • Waar zitten de zwakke en sterke plekken in de organisatie van je proces?
 • Welke stappen verdienen extra aandacht in de voorbereiding?

Hoe versterk je de impact van je procederen?

 • Hoe bouw je een goed procesdossier op?
 • Welke volgorde is strategisch slim in een procesdossier?
 • Hoe vind je snel je weg in een dossier van honderden pagina’s of nog meer?
 • Welke fouten dien je te voorkomen in een procesdossier?

Praktijkvoorbeelden & werken aan casuïstiek

 • Casus bezwaarprocedure (of beroepsprocedure)
 • Rollenspel van drie machten
 • Werken met een procesdossier (of zelfs andermans procesdossier)?
 • Hoe lees je een procesdossier vanuit verschillende perspectieven?
 • Welke punten zijn belangrijk of cruciaal voor de tegenpartij?

Tips en aandachtspunten bij dossieroverdracht

 • Hoe bouw je een verweerschrift op?
 • Welke informatie neem je wel of juist niet op in het verweer?
 • Hoe bouw je een goed verweerschrift op?
 • Valkuilen bij een verweerschrift

Hoe bereid je je optimaal op een zitting voor?

 • Hoe houd je regie bij de start en het verloop van de zitting?
 • Wanneer maak je wel of juist geen pleitnotitie?
 • Hoe bepaal je de rol, houding en tactiek die je inneemt tijdens de zitting?

Voorbereiding op een zitting
De voorbereiding van een zitting is vaak een complexe combinatie van dossiervoorbereiding en de inzet van communicatie vaardigheden. Het optimaal afstemmen van deze vaardigheden is cruciaal om succesvol te kunnen procederen.

Wat zijn de do’s en don’ts?
Tijdens de zitting; hoe speelt u uw rol, houding en tactiek succesvol uit?

 • Welke rollen kan ik aannemen en hoe zet ik deze functioneel in?
 • Hoe neemt u de rechter mee door het dossier?
 • Hoe schat je de risico’s en kansen van je proces goed in?

Wapen je tegen moeilijke situaties in een complex juridisch spel en bijkomende emoties?

 • Hoe herken en anticipeer ik op de tactiek van de tegenpartij?
 • Hoe reageer ik op een overdreven houding van de tegenpartij?
 • Hoe weerleg of verwerp ik aantijgingen?
 • Hoe voorkom je verrassingen van de tegenpartij? Wat kan ik doen als dit toch gebeurt?
 • Hoe ga je om met ‘agressieve’ advocaten?

Reacties

De opzet en inhoud van de cursus vind ik heel goed, net als het boek. Ik denk ook dat er echt behoefte aan bestaat.
L Janssen | ju
rist handhaving |

Ik vond het een zeer geslaagde bijeenkomst: na afloop was ik zowel geïnspireerd als voorzien van praktische tips.
M. Nijdeken | juridisch medewerker |